TEAM EXCELLENCE

Sammen knækker vi koden til det optimale teamwork

Team Excellence er et teambuilding kursus der giver jer forståelse for værdien af effektive teams og det enkelte individs bidrag til denne udvikling.

Udfordringen

Deltagerne introduceres til de kendetegn som effektive teams er kendetegnet ved samt hvordan de hver især kan påvirke teamets effektivitet. Begreberne tillid, respekt og synergi indarbejdes gennem kreative udfordrende og sjove fysiske øvelser. Afslutningsvis vil deltagerne blive introduceret til de grundlæggende menneskelige reaktioner på forandringer samt strategier til individuelt at kunne håndtere disse.

Teamexcellence programmet hjælper deltagerne med at:

·       beskrive 6 S – relations modellen
·       opnå forståelse for jeres værdier samt relatere disse til egne
·       opnå værktøjer til bedre at håndtere forandringer
·       kortlægge teamets udviklingsfaser og bidrage til proaktivt med egne styrker
·       definere ”Effektive Team” og disses kendetegn
 

At arbejde proaktivt og selvstændigt med klare mål og masser af motivation burde være nok til at få succes i det moderne arbejdsliv. En faktor der dog kræves fokus på for at frigøre den resterende del af medarbejdernes potentiale er deres evne til TEAMWORK. Ahakompagniet teamexcellence program tager med udgangspunkt i netop jeres team fat i de elementer der skaber et højtydende og velafbalanceret team.  I en verden hvor basis produkterne i højere og højere grad er ens og de gode medarbejdere en knap ressource er værdierne i jeres organisation det eneste område der skiller jer fra jeres konkurrenter. Værdier skaber resultater og teams med samme værdier kan skabe de mest fantastiske resultater. Værdier handler om at prioritere og træffe beslutninger ud fra nogle fælles holdninger. Visionen giver retning og energi, værdierne er de holdningsmæssige spilleregler. Læringen vil kombineres med en eller flere af vores aktiviteter til at underbygge læringspointerne.

Fordele

·       En positiv og ressourcefuld ”VI” kultur
·       Fællesskabsfølelse og ansvarlighed
·       Respekt for forskellighed
·       Tillid og fælles mål

Deltagerne opnår færdigheder i at:

·       fjerne mentale team performance begrænsninger
·       påtage sig et team orienteret sæt af overbevisninger
·       opnå og give hinanden tillid og respekt
·       udnytte gruppens færdighedsniveau maksimalt

Book your event today

Group size

10 - 20 People

Key themes

duration

1 - 2 dage

Price category

8.995 kr. for op til 20 pers.