Teamdag

Sjove, lærerige Teamdage

Teamdag

En ’Aha-oplevelse’ er den bevidste eller ubevidste reaktion, der udløser de tanker og følelser, som skaber forandring..

At være en del af et velfungerende team skaber trivsel, loyalitet og produktivitet. Det kræver løbende udvikling af teamet og dets kultur, at fastholde og udvikle teamet, specielt under forandring med nye arbejdsopgaver og kolleger. Vi tror på, at relationer er en afgørende faktor for at lykkedes som organisation og team under forandringer. På jeres teamdag udvikler vi sammen det indhold og de aktiviteter, der skal hjælpe jer. Formålet er at optimere og udvikle jeres team igennem et forløb med læring, teambuilding, træning, analyser og aha-oplevelser. Der findes en lang række indsatsområder I løbende kan arbejde med, for at udvikle og fastholde teamet.

Indsatsområder

EMPOWERMENT – KOMMUNIKATION – FORANDRINGER – TEAMROLLER – PEAK PERFORMANCE – WIN/WIN – VIDENSDELING – TILLID – VÆRDIER – ACCEPT AF FORSKELLIGHEDER – ÅBENHED – FÆLLES MÅL – AHA-OPLEVELSER