I-Challenge

Kreativ High Tech Gameaktivitet med mentale , kreative og Fysiske missioner.

KOMPETENCEKRÆVENDE SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION

Med Quickfires store udvalg af differentierede og sjove teambuilding-opgaver bliver dit team udfordret på hver deltagers individuelle styrker og svagheder. Sammen skal I løse en række opgaver, der passer til jeres teams forskellige kompetencer, og danner grobund for et godt fællesskab og samarbejde.

Den digitale platform Quickfire byder på forskellige opgaver og udfordringer, og hvert hold skal på baggrund af deltagernes forskellige kompetencer beslutte sig for, hvilke opgaver de vil arbejde med. Hver opgave koster point, som optjenes ved at løse de forskellige opgaver. Jo sværere opgaver, jo større afkast – derfor skal holdene vurdere opgaverne ud fra deltagernes samlede kompetencer, samt hvilken risiko der er ved at tage en for svær og tidskrævende opgave på sig.

Quickfire udfordrer dig og dine kollegaer både kommunikativt og kreativt, samt jeres evner indenfor samarbejde og risikovurdering.

Book your event today

Group size

12 - 1000 People

Key themes

Innovation, Teamwork, Strategisk tænkning, Teamdynamik, Værdier, Kommunikation

duration

1 - 2 Timer

Price category

C